arslan & arslan logo

Arslan & Aslan Advocaten

Den Haag, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven
 • Immateriële- en materiële schade
 • Ongevallenrecht
 • Bedrijfsongeval
 • Schadevergoedingsrecht
 • Arbeidsongeval
 • Bepalen en verhalen schade
 • Geschil met verzekering
 • Ontslagrecht
 • Arbeidsconflict
 • Reorganisatie
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Huurcontract
 • Huurgeschil
 • Ambtenarenrecht
 • Economische delicten
 • Fraude
 • Vermogensdelicten
 • Jeugdstrafzaken
 • Zedenzaak
 • Geweldsdelicten
 • Verkeersstrafrecht
 • Opiumwetzaken
 • Ontnemingsmaatregel
 • Oprichting van onderneming
 • Algemene voorwaarden
 • Incassozaken
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Ondernemingsgeschil
 • Handelsrecht
arslan & ersoy logo

Arslan & Ersoy Advocaten

, Amsterdam
 • Bedrijfsongeval
 • Bepalen en verhalen schade
 • Schadevergoedingsrecht
 • Smartengeld
 • Verkeersongeval
 • Productaansprakelijkheid
 • Wanprestatie
 • Onrechtmatige daad
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Immateriële- en materiële schade
 • Geschil met verzekering
 • Verzekeringsfraude aanvechten