höcker advocaten logo

Höcker Advocaten

Amsterdam
 • Ondernemingsgeschil
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Fusie en overname
 • Oprichting van onderneming
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Handelscontracten opstellen
 • Reorganisatie
 • Arbeidsconflict
 • Ontslagrecht
arslan & arslan logo

Arslan & Aslan Advocaten

Den Haag, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven
 • Immateriële- en materiële schade
 • Ongevallenrecht
 • Bedrijfsongeval
 • Schadevergoedingsrecht
 • Arbeidsongeval
 • Bepalen en verhalen schade
 • Geschil met verzekering
 • Ontslagrecht
 • Arbeidsconflict
 • Reorganisatie
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Huurcontract
 • Huurgeschil
 • Ambtenarenrecht
 • Economische delicten
 • Fraude
 • Vermogensdelicten
 • Jeugdstrafzaken
 • Zedenzaak
 • Geweldsdelicten
 • Verkeersstrafrecht
 • Opiumwetzaken
 • Ontnemingsmaatregel
 • Oprichting van onderneming
 • Algemene voorwaarden
 • Incassozaken
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Ondernemingsgeschil
 • Handelsrecht
Flinck advocaten logo

Flinck Advocaten

Amsterdam
 • Appartementsrechten
 • Erfdienstbaarheid
 • Erfpacht
 • Vereniging van Eigenaren
 • Hypotheekrecht
 • Mandeligheid
 • Verborgen gebreken
 • Alimentatie beslag
 • Conservatoir beslag op aandelen
 • Conservatoir- of executoriaal beslag
 • Executieveiling
 • Fiscaal beslag en bodemrecht
 • Lijfsdwang
 • Onrechtmatig beslag
 • Paulianabeslag
 • Ondernemingsgeschil
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Algemene voorwaarden
 • Distributie- en agentuurovereenkomsten
 • Doorstart na faillissement
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusie en overname
 • Reorganisatie
 • Schenking
 • Arbeidsovereenkomst
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Ontslagrecht
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Incassozaken
maak advocaten logo

Maak Advocaten

Amsterdam
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Overeenkomst van geldlening
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Ondernemingsgeschil
 • Fusie en overname
 • Oprichting van onderneming
 • Reorganisatie
 • Uitkoop aandeelhouder
lions advocaten logo

LIONS Advocaten

Rotterdam
 • Geweldsdelicten
 • Vermogensdelicten
 • Economische delicten
 • Opiumwetzaken
 • Verkeersstrafrecht
 • Strafbeschikking
 • Uitkering stopgezet
 • Ontslagrecht
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Loonvordering
 • Ontruiming
 • Huurachterstand
 • Conservatoir- of executoriaal beslag
 • Bepalen en verhalen schade
 • Incassozaken