van der meij advocaten logo

Van der Meij Advocaten

Amsterdam
 • Onrechtmatig beslag
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Ambtenarenrecht
 • Appartementsrechten
 • Vereniging van Eigenaren
 • Ontslagrecht
 • Loonvordering
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Reorganisatie
 • Geschil met aannemer
 • Algemene voorwaarden
 • Fraude
 • Vermogensdelicten
 • Huurgeschil
 • Huurprijsaanpassing
 • Ontruiming
 • Jeugdstrafzaken
 • Echtscheiding
 • Alimentatie
 • Erfrecht
 • Omgangsregeling
 • Opiumwetzaken
 • Verkeersstrafrecht
 • Geweldsdelicten
 • Rijbewijs ingevorderd
 • Geschil met verzekering
 • Bepalen en verhalen schade
 • Verblijfsvergunning
 • Gezinshereniging
arslan & ersoy logo

Arslan & Ersoy Advocaten

, Amsterdam
 • Bedrijfsongeval
 • Bepalen en verhalen schade
 • Schadevergoedingsrecht
 • Smartengeld
 • Verkeersongeval
 • Productaansprakelijkheid
 • Wanprestatie
 • Onrechtmatige daad
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Immateriële- en materiële schade
 • Geschil met verzekering
 • Verzekeringsfraude aanvechten
maak advocaten logo

Maak Advocaten

Amsterdam
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Overeenkomst van geldlening
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Ondernemingsgeschil
 • Fusie en overname
 • Oprichting van onderneming
 • Reorganisatie
 • Uitkoop aandeelhouder