maak advocaten logo

Maak Advocaten

Amsterdam
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Overeenkomst van geldlening
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Ondernemingsgeschil
 • Fusie en overname
 • Oprichting van onderneming
 • Reorganisatie
 • Uitkoop aandeelhouder
amstel advocaten logo

Amstel Advocaten

Amsterdam
 • Burenrecht
 • Executieveiling
 • Verborgen gebreken
 • Huurcontract
 • Indeplaatsstelling
 • Huurgeschil
 • Erfdienstbaarheid
 • Erfpacht
 • Algemene voorwaarden
 • Letter of intent
arslan & ersoy logo

Arslan & Ersoy Advocaten

, Amsterdam
 • Bedrijfsongeval
 • Bepalen en verhalen schade
 • Schadevergoedingsrecht
 • Smartengeld
 • Verkeersongeval
 • Productaansprakelijkheid
 • Wanprestatie
 • Onrechtmatige daad
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Immateriële- en materiële schade
 • Geschil met verzekering
 • Verzekeringsfraude aanvechten
van der meij advocaten logo

Van der Meij Advocaten

Amsterdam
 • Onrechtmatig beslag
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Ambtenarenrecht
 • Appartementsrechten
 • Vereniging van Eigenaren
 • Ontslagrecht
 • Loonvordering
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Reorganisatie
 • Geschil met aannemer
 • Algemene voorwaarden
 • Fraude
 • Vermogensdelicten
 • Huurgeschil
 • Huurprijsaanpassing
 • Ontruiming
 • Jeugdstrafzaken
 • Echtscheiding
 • Alimentatie
 • Erfrecht
 • Omgangsregeling
 • Opiumwetzaken
 • Verkeersstrafrecht
 • Geweldsdelicten
 • Rijbewijs ingevorderd
 • Geschil met verzekering
 • Bepalen en verhalen schade
 • Verblijfsvergunning
 • Gezinshereniging
Flinck advocaten logo

Flinck Advocaten

Amsterdam
 • Appartementsrechten
 • Erfdienstbaarheid
 • Erfpacht
 • Vereniging van Eigenaren
 • Hypotheekrecht
 • Mandeligheid
 • Verborgen gebreken
 • Alimentatie beslag
 • Conservatoir beslag op aandelen
 • Conservatoir- of executoriaal beslag
 • Executieveiling
 • Fiscaal beslag en bodemrecht
 • Lijfsdwang
 • Onrechtmatig beslag
 • Paulianabeslag
 • Ondernemingsgeschil
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Algemene voorwaarden
 • Distributie- en agentuurovereenkomsten
 • Doorstart na faillissement
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusie en overname
 • Reorganisatie
 • Schenking
 • Arbeidsovereenkomst
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Ontslagrecht
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Incassozaken
Van koutrik advocaten logo

Van Koutrik Advocaten

Amsterdam
 • Ontslagrecht
 • Arbeidsconflict
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Arbeidsovereenkomst
 • Echtscheiding
 • Samenlevingscontract ontbinden
 • Alimentatie
 • Uithuisplaatsing
 • Omgangsregeling
 • Rijbewijs ingevorderd
 • Geweldsdelicten
 • Opiumwetzaken
 • Zedenzaak
 • Vermogensdelicten
 • Omgevingsrecht
 • pgb geweigerd
 • onderhuur
 • Huurcontract
 • Medehuur
 • Huurprijsaanpassing
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Distributie- en agentuurovereenkomsten
 • Geheimhoudingsverklaringen