Wat is arbeidsrecht? 

Arbeidsrecht is de verzameling van wetten, regels en reglementen die de rechten en plichten van werkgevers en werknemers regelen in een arbeidsrelatie. Dit omvat onderwerpen zoals arbeidscontracten, salaris, arbeidsvoorwaarden, verlof, discriminatie, ontslag en arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsrecht is van toepassing op werkgevers en werknemers in bijna alle soorten van werkomgevingen, van bedrijven tot non-profit organisaties en overheid.

Voorbeelden arbeidsrecht 

 • Een werkgever mag geen discriminerende eisen stellen aan sollicitanten, zoals leeftijd, geslacht, ras, godsdienst, of nationaliteit.
 • Een werkgever is verplicht om een veilige werkomgeving te creëren voor zijn werknemers.
 • Een werknemer heeft recht op een redelijke vergoeding voor zijn werk, zoals salaris of loon.
 • Een werknemer heeft recht op verlof, zoals ziekteverlof of vakantie.
 • Een werkgever mag een werknemer niet onredelijk ontslaan, zoals bijvoorbeeld om discriminerende redenen.
 • Een werknemer heeft recht op een eerlijk proces als hij of zij beschuldigd wordt van ongeoorloofd gedrag op het werk.

Voor wie geldt arbeidsrecht?

Arbeidsrecht geldt voor werkgevers en werknemers in bijna alle soorten van werkomgevingen, dit kan variëren van bedrijven, non-profit organisaties, overheid, en zelfs voor de particulieren . Dit betekent dat arbeidsrecht van toepassing is op werknemers die in loondienst werken, zoals vaste werknemers, tijdelijke werknemers, uitzendkrachten, stagiairs en freelancers, en ook op werknemers die in een zelfstandige functie werken, zoals zelfstandige zonder personeel.

Wat omvat arbeidsrecht?

Arbeidsrecht omvat een brede waaier aan onderwerpen die de rechten en plichten van werkgevers en werknemers regelen in een arbeidsrelatie. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onderwerpen die vaak worden besproken in arbeidsrecht:

 • Arbeidscontracten: Dit omvat onderwerpen zoals het opstellen van een arbeidscontract, de inhoud van het contract, de verplichtingen van de werkgever en de werknemer, de opzegging van het contract en de verlenging ervan.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden: Dit omvat onderwerpen zoals het bepalen van het salaris, het recht op een verhoging, het vergoeden van overwerk, en het recht op verlof.
 • Discriminatie: Dit omvat onderwerpen zoals het verbieden van discriminatie op grond van geslacht, ras, leeftijd, handicap, godsdienst of nationaliteit, en het beschermen van werknemers tegen intimidatie of pesten.
 • Ontslag: Dit omvat onderwerpen zoals de redenen voor ontslag, het proces voor het geven van ontslag, de vergoedingen bij ontslag, en de regels rond het geven van ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Arbeidsongeschiktheid: Dit omvat onderwerpen zoals het bepalen van de arbeidsongeschiktheid, de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid, en de regels voor het hervatten van werk na een periode van arbeidsongeschiktheid.